Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas spotkań Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w HWS „Azoty”

Klub ZAKSA S.A, w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników spotkań w Hali Widowiskowo-Sportowej Azoty, informuje o zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących podczas meczów ZAKSY w sezonie 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem.

Kibice uczestniczący w meczach domowych Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zobowiązani są przestrzegania następujących zasad:

 1. Podczas wejścia do hali (wejście główne) każdy Kibic zobowiązany jest poddać się pomiarowi temperatury. Dopuszczalna jest temperatura maksymalna 37,8 stopni Celsjusza. Każdorazowe wyjście z Hali, podczas trwania meczu, będzie się wiązało z ponownym pomiarem temperatury. W przypadku temperatury ciała wyższej niż wskazana ochrona może odmówić wstępu na teren Hali.
 2. Przy wejściu do Hali przygotowane będą punkty z płynem do dezynfekcji. Prosimy o dezynfekcję rąk przed wejściem na teren obiektu.
 3. Na terenie hali obowiązuje BEZWZGLĘDNY nakaz noszenia maseczek/przyłbic ochronnych. W związku z tym wchodząc do HWS „Azoty” każdy Kibic powinien mieć założoną (właściwie, zakrywającą usta i nos!) maseczkę/przyłbicę. Osoby nie posiadające maseczki/przyłbicy nie zostaną wpuszczone na teren Hali.
 4. Przemieszczając się po terenie Hali Kibice są zobowiązani do noszenia maseczek/przyłbic (również w strefie gastronomicznej), maseczkę można zdjąć WYŁĄCZNIE po zajęciu swojego miejsca. Zaleca się ograniczenie przemieszczania się podczas meczu.
 5. Prosimy o zajmowanie swoich miejsc – wskazanych na bilecie. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników miejsca siedzące zostaną oznakowane (przy zachowaniu dystansu zajmowane może być co drugie miejsce).
 6. Zalecamy utrzymaniu bezpiecznego dystansu społecznego, tj. minimum 1,5 m od drugiej osoby.
 7. W przypadku korzystania ze strefy gastronomicznej (zlokalizowanej na koronie przy sektorze 7) Kibice zobowiązani są po zakupie wrócić na swoje miejsce i tam spożywać zakupione napoje.
 8. Kącik dla dzieci (do odwołania) pozostaje nieczynny.
 9. Sklep Kibica będzie otwarty, jednak jednorazowo w sklepie nie może przebywać więcej niż 10 osób. Przypominamy, że w sklepie również obowiązuje nakaz noszenia maseczek/przyłbic ochronnych.
 10. Zaproszenia (podobnie jak akredytacje dla przedstawicieli mediów) wydawane będą w kasie głównej na godzinę przed rozpoczęciem meczu.
 11. Po zakończonym spotkaniu nie będzie możliwości kontaktu z zawodnikami (np. żeby zrobić wspólne zdjęcie). Siatkarze i sztab szkoleniowy nie będą podchodzić do Kibiców, w związku z czym zabronione jest gromadzenie się przy bandach boiska oraz wyjściu do szatni.
 12. Po zakończeniu meczu prosimy o jak najszybsze opuszczenie hali najkrótszą drogą do wyjścia,
 13. Przypominamy, że przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu wraz z załącznikiem dot. Zasad bezpieczeństwa dostępnych w zakładce MEDIA. 
 14. W przypadku nie stosowania się do zasad bezpieczeństwa przedstawiciele służb porządkowych, informacyjnych i Organizatora w trosce o bezpieczeństwo pozostałych osób mają prawo wyproszenia takiej osoby z hali.