Siedziba klubu

ZAKSA Spółka Akcyjna

ul. Mostowa 1A,

47-223 Kędzierzyn-Koźle Polska

E-mail: club@zaksa.pl

Dane rejestrowe

NIP: 749-19-01-407

Kapitał zakładowy: 6.000.000 złotych, w pełni wpłacony

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000195237

BDO: 000250030

Księgowość

Tel.: +48 (77) 405 41 40

Tel./fax: +48 (77) 405 41 42

Kontakt dla mediów

Edyta Bańka – Manager ds. komunikacji

tel. +48 726 410 018

E-mail: edyta.banka@zaksa.pl

Marketing

Karolina Hebda – Manager ds. marketingu

Tel.: +48 726 150 026

E-mail: karolina.hebda@zaksa.pl

Organizacja

Maciej Drop – Dyrektor ds. organizacji

Tel.: +48 692 281 909

E-mail: maciej.drop@zaksa.pl

Bilety i karnety

Ludwika Grzonka – Manager ds. organizacji

Tel.: +48 785 929 766

E-mail: ludwika.grzonka@zaksa.pl

Sklep Kibica

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16

tel. +48 726 410 017

E-mail: esklep@zaksa.pl

 

Status dużego przedsiębiorcy

ZAKSA Spółka Akcyjna posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustaw z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, ponieważ nie jest mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą według definicji zawartych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

Napisz do nas!

  zaksa.pl/sklep

  Twój oficjalny sklep!
  Sprawdź!
  Sponsorzy i partnerzy
  Szybkie menu
  x
  Napisz do nas!