Komunikat ZAKSA S.A.

Informujemy, że w dniu 26 kwietnia 2024r. Rada Nadzorcza ZAKSA S.A. podjęła uchwałę powołując na Prezesa Zarządu dotychczas pełniącą obowiązki p. Jadwigę Cichoń.

Podczas posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza ZAKSA S.A. przeprowadziła dokładną analizę kandydatów do stanowiska prezesa zarządu spółki, zgłoszonych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Na funkcję Prezesa Zarządu ZAKSA S.A. powołano Panią Jadwigę Cichoń.

Jadwiga Cichoń pełniła obowiązki prezesa Zarządu ZAKSA S.A. od15 lutego, kiedy po zmianach w Zarządzie Spółki Rada Nadzorcza ZAKSA S.A. delegowała ją czasowo (do 31.03.2024r.) do wykonywania czynności prezesa zarządu, następnie przedłużając okres pełnienia obowiązków do 30 kwietnia 2024r. Wcześniej  w latach 2013-2019 była członkiem Rady Nadzorczej ZAKSA S.A. pełniąc funkcję sekretarza Rady Nadzorczej oraz przewodniczącego.

Prezes Zarządu ZAKSA S.A. z optymizmem patrzy w przyszłość. – Jestem zaszczycona i dziękuję za zaufanie, rozpoczynam tę misję z pokorą i ogromnym zaangażowaniem. Wiem, jak duży jest potencjał ZAKSY. To Klub o ugruntowanej pozycji, ogromnej renomie. Mamy solidne fundamenty, wypracowane przez 30 lat historii Klubu. To filary na których możemy się oprzeć tworząc przyszłość ZAKSY. Dołożę wszelkich starań by ta była stabilna. Przede mną duża odpowiedzialność, wyzwanie, ale też spore możliwości. Jestem otwarta na współpracę wszystkich zaangażowanych w życie naszego klubu. Przed nami dużo pracy, jednak wierzę, że czeka nas jeszcze wiele wspólnych sportowych emocji i kolejne sukcesy – przyznała Jadwiga Cichoń.