Wybrano skład Rady Nadzorczej ZAKSA S.A. na nową 3-letnią kadencję.

W dniu 13 lipca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ZAKSA S.A., podczas którego dokonano wyboru składu Rady Nadzorczej ZAKSA S.A. na nową 3-letnią kadencję.

Do składu Rady Nadzorczej powołano Panią Krystynę Kamińską, Pana Artura Kamińskiego i Pana Rafała Smołę. Przewodniczącym Rady Nadzorczej ZAKSA S.A. na nową 3-letnią kadencję ponownie został wybrany Pan Artur Kamiński, który pełni tę funkcję od 2019 r.