Zmiany w Zarządzie ZAKSA S.A.

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2024 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki ZAKSA S.A.

Decyzją Rady Nadzorczej, z dniem 15 lutego 2024 r. Piotr Szpaczek przestaje pełnić funkcję Prezesa ZAKSA S.A.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Rady Nadzorczej Jadwigę Cichoń, która została delegowana czasowo do wykonywania czynności prezesa zarządu, do 31 marca 2024 r.