ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ ZAKSA S.A.

3 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZAKSA S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Mirosława Ptasińskiego. Rezygnację złożył Pan Arkadiusz Jaśkowski.

3 grudnia 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ZAKSA S.A. Jednym z punktów obrad, było złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Jaśkowskiego. W jego miejsce został powołany Pan Mirosław Ptasiński.