Akredytacje

O przyznanie akredytacji stałej lub jednorazowej na mecze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle (maksymalnie 2 sztuki dla redakcji) mogą starać się przedstawiciele mediów dokonując rejestracji w Internetowym Biurze Prasowym Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle na platformie Accredito.com. Akredytacje udzielane są bezpłatnie przedstawicielom mediów na podstawie złożonych wniosków. Złożenie wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie umieszczona w Internetowym Biurze Prasowym.

Wnioski o akredytacje jednorazowe można złożyć na tej samej zasadzie, proces akredytacyjny rozpocznie się na tydzień, a wygaśnie na 24 godziny, przed planowanym terminem meczu (liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

 W sprawie akredytacji należy kontaktować się z Managerem ds. Organizacyjno-Marketingowych Ludwiką Grzonka pod adresem e-mail ludwika.grzonka@zaksa.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 785 929 766.

Wypełnienie formularza akredytacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przyznawania akredytacji dziennikarskich i zasad obowiązujących przedstawicieli mediów podczas meczów Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle:

regulamin dla mediów_Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle