Ochrona danych osobowych

INFORMACJA NT. INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
W ZAKSA SPÓŁKA AKCYJNA

ZAKSA Spółka Akcyjna informuje, iż wyznaczyła osobę do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora:

Klauzule informacyjne: