Rejestr Zbiorów Danych

Informacja nt. Rejestru Zbiorów Danych
ZAKSA Spółka Akcyjna

Rejestr Zbiorów Danych ZAKSA Spółka Akcyjna prowadzony jest w formie elektronicznej:

  • na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r.
    w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719),
  • przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ZAKSA S.A., powołanego uchwałą Zarządu Spółki nr 1/16 z dnia 04.01.2016 r., zgłoszonego do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

Administrator Bezpieczeństwa Informacji udostępnia Rejestr do przeglądania w siedzibie Spółki ZAKSA S.A., ul. Mostowa 1A, 47-223, Kędzierzyn – Koźle (bud. hali sportowej) poprzez sporządzenie jego wydruku z systemu informatycznego.

Dane kontaktowe:

Tomasz Staudt
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
kom. +48 660 585 676
e-mail: iod@zaksa.pl