ZAKSA Spółka Akcyjna

ul. Mostowa 1A, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
Tel./fax: +48 (77) 405 41 42
E-mail: club@zaksa.pl

Telefony kontaktowe

Manager ds. marketingu:
Tel.: +48 77 405 41 41

Manager ds. organizacji:
Tel./fax : +48 77 405 41 42

Księgowość:
Tel.: +48 77 405 41 40

Kontakt z mediami:
Tel. +48 695 380 894

Team manager:
Tel. +48 695 111 293

 

Poczta elektroniczna

Dane rejestrowe

NIP: 749-19-01-407 Kapitał zakładowy: 6.000.000 złotych, w pełni wpłacony. Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000195237